Kundesenter

Har du servicerelaterte spørsmål, spørsmål om oppsett eller funksjoner, kontakt oss på epost-adressen service@idlock.no
Send en epost til ID Lock Service
For kritiske henvendelser hvor du står utenfor og ikke kommer inn i huset på grunn av din ID Lock, har vi en døgnbemannet supporttelefon: Ring tlf. 466 20 249