Ofte stilte spørsmål om ID Lock 150

 • Før du handler

  Hvis du har en ytterdør produsert etter 1980 vil ID Lock sannsynligvis passe. Det er allikevel store forskjeller på ytterdører, så vi anbefaler deg å lese mer om ID Lock og kompatibilitet før du handler.

 • Målene av ID Lock 150 kan du lese om her.

 • I mange tilfeller vil det være mulig å bruke et eksisterende sluttstykke sammen med ID Lock 150. Vår anbefaling er å benytte det medfølgende sluttstykket for at vilkårene i garantiene skal være oppfylt.

 • Vi tilbyr ingen egen ID Lock-app for styring av låsen. Men med Z-Wave-modulen og tilkobling til et kompatibelt smarthus-system finnes det svært mange ulike alternativ for programmering og styring av låsen.

 • Sertifiseringer

  Ja, ID Lock 150 er FG-godkjent. Hvis du følger bruksanvisningen når du monterer låsen er du innenfor kravene som stilles til FG-godkjent montering og bruk, også med fjernstyring via tilleggsmoduler.

 • ID Lock 150 er i tillegg til å være CE-merket og FG-godkjent også sertifisert i henhold til SSF 3522 klasse 3 – «godkjent låsenhet». Dette er en sikkerhetssertifisering som tilfredsstiller strenge krav til innbruddsmotstand i låser.

 • Det finner du på nettsidene til testinstituttet RISE. Sertifikatet for ID Lock 150

 • Daglig bruk

  Knappvriderdekselet skal kun benyttes når bortesikker-modus er aktivert. Dekselet er en sikkerhetsforanstaltning som ikke bør være fast montert for at ID Lock 150 skal fungere optimalt.

 • Det kan være flere årsaker til dette. Den vanligste årsaken er at feil låskasseadapter er benyttet ved montering. Hvis det oppstår temperaturforandringer kan en montering som er utført med minimal toleranse føre til lavere funksjonalitet, og utløsende alarm. Dette kan endres ved å enten benytte et kortere låskasseadapter (hvis egnet), justering av dørbladet i forhold til karmen (se bruksanvisning for ytterdøren) eller justering av sluttstykket.

 • Touch-panelet aktiveres best når det registrer trykk fra to eller flere punkter. I stedet for å trykke inn et enkelt siffer for å aktivere panelet, anbefaler vi at du enten legger håndbaken mot panelet eller bruker tommelen for å dekke over to eller flere tall. Vi anbefaler også at du ikke benytter tastene [*] eller [#] for generell aktivering av panelet, da disse også har andre funksjoner.

 • Forsøk først å benytte et 9V-batteri mot batteripolene på utsiden av låsen. Hvis dette ikke hjelper, ta kontakt med kundeservice for videre veiledning.

 • Hvis det er låskassen som forårsaker tregheten, kan du forsøke å smøre fallen og sensorfallen med sykkelolje eller symaskinolje. Hvis det er døren som står feil i karmen, må du justere dørbladet i henhold til leverandørens instruksjoner. Knappvriderdeksel kan også forårsake dette. Dette dekselet bør bare benyttes når låsen er i bortesikker-modus (informasjon om dette finner du i manualen på side 27).

 • Ulike RFID-brikker kan kreve ulike vinkler for at døren skal kunne lese de best mulig. Forsøk å holde brikken i litt ulike vinkler over RFID-leseren på utsiden av låsen til det fungerer.

 • ID Lock 150 støtter RFID-brikker av typen Mifare Classic og Mifare Plus. NFC på smarttelefoner støttes ikke, men enkelte NFC-brikker kan benyttes.

 • Vedlikehold

  ID Lock kommer ferdig smurt fra fabrikken, og vil i de fleste brukstilfeller ikke umiddelbart ha behov for ytterligere oppsmøring. Det kan allikevel være tilfeller hvor det er nødvendig å smøre enkelte komponenter. Dette gjelder spesielt låskassen, og de synlige, bevegelige delene (sensorfalle, reile og falle). Bruk sykkelolje eller symaskin olje. Man kan også bruke litiumbasert smørefett, silikonspray eller tørrteflon, men disse har kortere varighet. Overflødig smørning tørkes vekk med en ren fille. Bruk aldri kjemiske smøremidler (som for eksempel WD40).

 • Ja. ID Lock 150 må vaskes for at overflaten skal holdes ren.
  For å vaske bruker du rent vann og mikrofiber, ikke bruk løsemidler.
  Vasker du låsen din 2-3 ganger i året sikrer du deg en skinnende ren lås, fri fra smuss og bakterier.

 • Det korte svaret her er: Ja.
  ID Lock 150 er et sikkerhetsprodukt. Det kommer jevnlig oppdateringer som forbedrer sikkerheten og funkjsjonene på låsen din. Det er et garantivilkår at låsen er jevnlig oppdatert.
  Du holder låsen din oppdatert med appen ID Lock 150 Updater.

 • Håndtakene er festet fra innsiden med en skrue. Etter en tids bruk kan skruene løsne, dette regnes som normal slitasje. Etterstramming gjøres i henhold til bruksanvisningens punkter om justering av håndtak. Påfør et gjengelåsemiddel med middels sterk bindekraft på skruene som fester håndtakene. Vi anbefaler Locktite 243.

 • Det må benyttes alkaliske LR6/AA-batterier. Ikke bruk oppladbare batterier, og bytt alle batteriene samtidig.

 • Service og support

  Hvis et problem oppstår som ikke dekkes av informasjonen du finner på denne siden eller i bruksanvisningen, kan du gå frem på tre ulike måter. Du kan enten kontakte oss ved å benytte kontaktskjemaet, ta kontakt med forhandleren hvor du kjøpte låsen eller ringe til vår supporttelefon.
  Ved en produktfeil er det forhandleren din du må kontakte.

 • ID Lock 150 leveres med 24 måneders produktgaranti. Om en feil skulle oppstå på ID Lock 150 innen 24 måneder tar du kontakt med din forhandler hvor du kjøpte produktet. Dersom vilkårene for vår garanti er oppfylt, vil produktet erstattes eller repareres.

  Garantien gjelder for boliger i Norge og kan ikke overføres.

  Vilkårene for at garantien skal gjelde er at ID Lock 150 må være:
  • Korrekt montert i henhold til manual*.
  • Vedlikeholdt i henhold til våre retningslinjer.
  • Jevnlig oppdatert med «ID Lock 150 Updater» (tilgjengelig i App Store og Google Play).
  • Uten endringer på design og/eller konstruksjon av produktet.
  • Brukt i henhold til brukervilkår.

  Garantien gjelder ikke mekaniske og/eller elektroniske feil som oppstår av forsettlig eller uaktsom oppførsel eller bruk. Feil forårsaket av at produktet ikke er vedlikeholdt eller montert i henhold til retningslinjer omfattes ikke av denne garantien.

  ID Lock AS er kun ansvarlig for å erstatte produktet. Eventuelle tap som følge av en produktfeil kan ikke ID Lock AS holdes ansvarlig for, uansett om det er indirekte eller direkte følgeskader.

  *Manual, retningslinjer for vedlikehold og brukervilkår finnes i oppdatert versjon på idlock.no.

 • Varslinger

  Når det er lite batteri igjen i låsen, vil den spille av melodien «Twinkle Twinkle» ved opplåsing. Hører du denne melodien er det på tide å bytte batterier. Skift alle batteriene samtidig, og bruk helt nye alkaliske AA-batterier.

 • Denne lyden er helt normal, og kommer når sensorfallen på låskassen trykkes inn. Lyden forteller deg at låsen registrerer at døren er lukket. Hvis du ønsker å deaktivere denne varslingen, kan du sette volumet på låsen til 0.

 • Dette er fordi det enten har blitt tastet feil kode, eller benyttet en RFID-brikke som ikke er programmert. Etter 5 feilaktige forsøk vil låsen gå inn i karantenemodus, slik at du må vente ett minutt før du kan forsøke igjen.

 • Låsen fungerer ikke som forventet

  For at ID Lock 150 skal kunne låse og forbli låst, må låskassen sende et signal til innendørs-enheten om at døren er lukket. Dette gjør den ved hjelp av den trekantede sensorfallen. Hvis avstanden mellom sluttstykket i dørkarmen og låskassen i dørbladet er større enn 5 mm, vil ikke sensorfallen trykkes inn langt nok når døren er lukket til at den sender signalet om «lukket dør». Dette kan som regel utbedres ved å justere hengslene på dørbladet eller bygge ut sluttstykket slik at avstanden er innenfor 2-5 mm. Se også kriteriene for kompatibilitet.

 • ID Lock 150 Updater

  ID Lock 150 Updater er en app til telefonen som lar deg oppdatere programvaren i din ID Lock 150. Det er med andre ord ikke en app for å styre eller konfigurere låsen.

 • ID Lock 150 har fra fabrikken installert programvare som styrer låsen, såkalt «firmware». Appen lar deg oppdatere denne firmwaren til nyeste versjon. Litt på samme måte som regelmessige oppdateringer på en PC eller smarttelefon. Som regel rettes det feil, mens det andre ganger vil kunne være endringer i funksjonalitet.

 • Følg stegene frem til du kan trykke «Update», her står det beskrevet hvilken firmware låsen din har og hvilken som er tilgjengelig for installasjon.

 • I alle typer programvare kan det under gitte forutsetninger dukke opp småfeil, såkalte «bugs». Ved å bruke appen og oppdatere låsen din sikrer du deg mot at slike bugs påvirker din lås.

 • Nei, ID Lock 150 Updater er kun kompatibel med ID Lock 150. ID Lock 101 har ikke mulighet for å koble seg til smarttelefoner for å motta oppdatering.

 • Nei, det gjør du ikke. Alle innstillinger, PIN-koder og RFID-brikker vil fortsatt fungere som før, selv etter gjennomført oppdatering. Vi tar allikevel et visst forbehold om at det i fremtiden kan komme firmware-oppdateringer som vil påvirke innstillingene som gjøres i låsen. Skulle dette bli tilfelle vil du selvfølgelig bli godt informert om dette før en eventuell oppdatering gjennomføres.

 • Nei, dessverre. Z-Wave-modulen har egen, innebygget støtte for oppdatering av firmware, men det kan kun gjøres gjennom kompatible smarthus-sentraler. Per dags dato er det ingen sentraler som har støtte for dette mot ID Lock sin Z-Wave-modul.

 • Det eneste som kreves for å kunne gjennomføre oppdatering av låsen er en nyere smarttelefon (iOS eller Android) og muligheten til å installere oppdaterings-appen. Ut over dette kreves det ikke noe ekstrautstyr.

 • Ja, vi har valgt å lage den første versjonen av appen på engelsk.

 • Hvis appen viser en eldre firmware tilgjengelig enn det som står beskrevet i versjonhistorikk, avinstallerer du appen og legger den til på nytt.

  25.05.2021 lanserte vi versjon 1.5.9.

 • Nedlasting av ID Lock 150 Updater app

  Du kan enten gå til din telefons «App Store» og laste ned appen derfra, eller klikke deg videre med linkene nedenfor: • Nei, både appen og programvareoppdateringene (firmware) er gratis.

 • Bruk av ID Lock 150 Updater appen

  Når du har lastet ned appen og åpner den for første gang, vil du få trinnvise instruksjoner om hvordan du skal gå frem for å gjennomføre oppdateringen. I korte trekk handler det om å forberede låsen for oppdatering, og følge trinnene i appen.

 • Fra du åpner appen på telefonen til låsen er ferdig oppdatert tar det ca. 3-4 minutter.

 • Først henter appen ned en oppdatert firmware-fil fra våre sikrede servere. Appen benytter seg deretter av Bluetooth-teknologien i telefonen din for å åpne en tilkobling til dørlåsen. Via denne tilkoblingen overføres det så ny firmware. Når låsen bekrefter at firmware er mottatt og godkjent, setter den automatisk i gang med å oppdatere seg selv. Når den er ferdig sier den i fra med et lydsignal, og Bluetooth-tilkoblingen på dørlåsen stenges ned.

 • Nei. For å aktivere Bluetooth-tilkoblingen i låsen kreves det at du taster inn Master PIN. Denne er det bare du som har. For å kunne gjennomføre oppdateringen må du i tillegg være i umiddelbar nærhet av låsen. Låsen er med andre ord ikke koblet til internett, og er kun koblet til telefonen din underveis i oppdateringsprosessen.

 • Vi anbefaler at du ikke benytter låsen under oppdatering av firmware. Dette for å sikre at det ikke er noe som forstyrrer overføringen av den nye firmwaren.

 • Det viktiste er at du står i nærheten av låsen med telefonen din når du gjennomfører oppdateringen. For stor avstand kan svekke signalet på overføringen fra telefonen til dørlåsen, og oppdateringen vil kunne feile. Hvis overføringen skulle feile må du starte prosessen på nytt. Du må også ha tilgang til internett via telefonen når du skal bruke appen.

 • Om du ønsker å slette appen etter bruk så er ikke det noe problem. Husk å laste ned appen på ny neste gang du skal oppdatere din ID Lock 150.

 • Ja, det kommer vi til. Hvor ofte og hva slags type oppdateringer som vil komme, både i selve appen og i firmwaren den laster opp til låsen vil kunne variere.

 • Noen få telefoner med Android 10+ støtter ikke Bluetooth i Updater appen. Har du problemer med å oppdatere, sjekk at du har versjon 1.3.1 installert på din enhet.

 • Feilmeldinger i ID Lock 150 Updater appen

  For at oppdatering skal kunne gjennomføres må ID Lock 150 vite at det er nok batteri på låsen. Batteristatus oppdateres når en låser opp, forsøk derfor å låse og låse opp. Oppdatering vil nå kunne startes.

 • Ja, dette er dessverre en kjent utfordring på mange låser. Løsningen er rett å slett å forsøke igjen, og med mindre noe ukjent oppstår skal det fungere.

 • Det er i hovedsak tre typer feil som kan oppstå under oppdatering:
  1. For lite batteri
  2. For stor avstand
  3. Bluetooth er deaktivert
  Appen skiller ikke på hvilken feil som har oppstått, og som regel vil du merke at en oppdatering ikke har blitt fullført ved at status-linjen stopper opp. Da er det bare å gjennomføre en tvungen avslutning av appen og deaktivere funksjonen for oppdatering på selve låsen før du forsøker på nytt. Som alltid kan du også kontakte oss på service@idlock.no for hjelp.

 • Dette løses ved at man tar ut øverste og nederste batteri fra låsen en liten stund. Deretter lukker man appen (dobbeltklikker og sveiper). Start deretter prosessen på nytt ved å følge stegene i appen.

 • Z-Wave og Zigbee

  Se egen spørsmål om svar for Z-Wave og Zigbee moduler som er tilgjengelig på ihttps://idlock.no/kundesenter/