Ofte stilte spørsmål om ID Lock 150

 • Før du handler

  Hvis du har en ytterdør produsert etter 1980 vil ID Lock sannsynligvis passe. Det er allikevel store forskjeller på ytterdører, så vi anbefaler deg å lese mer om ID Lock og kompatibilitet før du handler.

 • I mange tilfeller vil det være mulig å bruke et eksisterende sluttstykke sammen med ID Lock 150. Vår anbefaling er å benytte det medfølgende sluttstykket for at vilkårene i garantiene skal være oppfylt.

 • Vi tilbyr ingen egen ID Lock-app for styring av låsen. Men med Z-Wave-modulen og tilkobling til et kompatibelt smarthus-system finnes det svært mange ulike alternativ for programmering og styring av låsen.

 • Nei, vi har foreløpig valgt å ikke søke om FG-godkjenning for ID Lock 150. Låsen er testet og godkjent etter de samme sikkerhetskravene som stilles i FG-godkjenningen (SSF 3522 klasse 3), men som sagt ikke FG-godkjent.

 • Sertifiseringer

  Vi har valgt å fokusere på sikkerheten, og ikke prioritere selve godkjenningen. Svært få innboforsikringer stiller krav om FG-godkjent lås på inngangsdør. Sjekk gjerne vilkårene i din egen forsikring for å se om det er et krav.

 • Vi lytter alltid til hva kundene våre etterspør, men foreløpig har vi ingen planer om å søke FG-godkjenning for ID Lock 150.

 • ID Lock 150 er i tillegg til å være CE-merket også setifisert i henhold til SSF 3522 klasse 3 – «godkjent låsenhet». Dette er en sikkerhetssertifisering som tilfredsstiller strenge krav til innbruddsmotstand i låser.

 • Det finner du på nettsidene til testinstituttet RISE. Sertifikatet for ID Lock 150

 • Daglig bruk

  Det kan være flere årsaker til dette. Den vanligste årsaken er at feil låskasseadapter er benyttet ved montering. Hvis det oppstår temperaturforandringer kan en montering som er utført med minimal toleranse føre til lavere funksjonalitet, og utløsende alarm. Dette kan endres ved å enten benytte et kortere låskasseadapter (hvis egnet), justering av dørbladet i forhold til karmen (se bruksanvisning for ytterdøren) eller justering av sluttstykket.

 • Touch-panelet aktiveres best når det registrer trykk fra to eller flere punkter. I stedet for å trykke inn et enkelt siffer for å aktivere panelet, anbefaler vi at du enten legger håndbaken mot panelet eller bruker tommelen for å dekke over to eller flere tall. Vi anbefaler også at du ikke benytter tastene [*] eller [#] for generell aktivering av panelet, da disse også har andre funksjoner.

 • Forsøk først å benytte et 9V-batteri mot batteripolene på utsiden av låsen. Hvis dette ikke hjelper, ta kontakt med kundeservice for videre veiledning.

 • Hvis det er låskassen som forårsaker tregheten, kan du forsøke å smøre fallen og sensorfallen med sykkelolje eller symaskinolje. Hvis det er døren som står feil i karmen, må du justere dørbladet i henhold til leverandørens instruksjoner.

 • Ulike RFID-brikker kan kreve ulike vinkler for at døren skal kunne lese de best mulig. Forsøk å holde brikken i litt ulike vinkler over RFID-leseren på utsiden av låsen til det fungerer.

 • Vedlikehold

  ID Lock kommer ferdig smurt fra fabrikken, og vil i de fleste brukstilfeller ikke umiddelbart ha behov for ytterligere oppsmøring. Det kan allikevel være tilfeller hvor det er nødvendig å smøre enkelte komponenter. Dette gjelder spesielt låskassen, og de synlige, bevegelige delene (sensorfalle, reile og falle). Bruk sykkelolje eller symaskin olje. Man kan også bruke litiumbasert smørefett, silikonspray eller tørrteflon, men disse har kortere varighet. Overflødig smørning tørkes vekk med en ren fille. Bruk aldri kjemiske smøremidler (som for eksempel WD40).

 • Vi anbefaler på det sterkeste at du holder låsen din oppdatert gjennom appen ID Lock 150 Updater. Det sikrer at du har nyeste programvare på låsen, og er et vilkår for at garantien skal gjelde.

 • Håndtakene er festet fra innsiden med en skrue. Etter en tids bruk kan skruene løsne, dette regnes som normal slitasje. Etterstramming gjøres i henhold til bruksanvisningens punkter om justering av håndtak. Påfør et gjengelåsemiddel med middels sterk bindekraft på skruene som fester håndtakene. Vi anbefaler Locktite 243.

 • Når du skal skifte batterier anbefaler vi alkaliske LR6/AA-batterier. Ikke bruk oppladbare batterier, og bytt alle batteriene samtidig.

 • Service og support

  Hvis et problem oppstår som ikke dekkes av informasjonen du finner på denne siden eller i bruksanvisningen, kan du gå frem på tre ulike måter. Du kan enten ta kontakt med forhandleren hvor du kjøpte låsen, ringe direkte til vår servicetelefon eller kontakte oss ved å benytte kontaktskjemaet.

 • Varslinger

  Når det er lite batteri igjen i låsen, vil den spille av melodien «Twinkle Twinkle» ved opplåsing. Hører du denne melodien er det på tide å bytte batterier. Skift alle batteriene samtidig, og bruk helt nye alkaliske AA-batterier.

 • Denne lyden er helt normal, og kommer når sensorfallen på låskassen trykkes inn. Lyden forteller deg at låsen registrerer at døren er lukket. Hvis du ønsker å deaktivere denne varslingen, kan du sette volumet på låsen til 0.

 • Dette er fordi det enten har blitt tastet feil kode, eller benyttet en RFID-brikke som ikke er programmert. Etter 5 feilaktige forsøk vil låsen gå inn i karantenemodus, slik at du må vente ett minutt før du kan forsøke igjen.

 • Låsen fungerer ikke som forventet

  For at ID Lock 150 skal kunne låse og forbli låst, må låskassen sende et signal til innendørs-enheten om at døren er lukket. Dette gjør den ved hjelp av den trekantede sensorfallen. Hvis avstanden mellom sluttstykket i dørkarmen og låskassen i dørbladet er større enn 5 mm, vil ikke sensorfallen trykkes inn langt nok når døren er lukket til at den sender signalet om «lukket dør». Dette kan som regel utbedres ved å justere hengslene på dørbladet eller bygge ut sluttstykket slik at avstanden er innenfor 2-5 mm. Se også kriteriene for kompatibilitet.

 • Z-Wave

  Se egen spørsmål om svar for Z-Wave modul som er tilgjengelig på ihttps://idlock.no/kundesenter/

 • Updater

  Se egen spørsmål og svar for Updater appen som er tilgjengelig på ihttps://idlock.no/kundesenter/