Montering og bruk av ID Lock 101

Montering, oppsett og bruk av ID Lock 101 utføres i tråd med Monteringsanvisningen og Brukermanualen som fulgte med låsen på kjøpstidspunktet. Manualene er også tilgjengelige som en nedlastbare PDFer i nyeste versjon her:
Monteringsanvisning 101-serien
Til monteringen kan du også finne god støtte i monteringsfilmen i tillegg til det skriftlige materiellet.
Se monteringsfilmen på YouTube

Bruksanvisning

For oppsett av funksjoner, veiledning til innstillingsvalg og tips og triks til daglig bruk, vennligst last ned Brukermanualen for ID Lock 101:
Brukermanual 101-serien