ID Lock 101 – Spørsmål og svar

 • Spørsmål og svar for ID Lock 101

  Samle sammen alle RFID-brikkene du vil skal kunne fungere som en nøkkel til døren din, og registrer disse inn som nøkler (se brukermanualen). Alle tidligere registrerte nøkler vil automatisk bli slettet og ikke lenger fungere.

 • Slagretningen på låsen må endres - skru av alarmen ved å taste inn masterkoden. Gjør følgende : 1. Sørg så or å at låsereile/bolt er i låst posisjon 2. «Hold inne» innvendig nøkkelknapp til panelet aktiveres. 3. Riktig retning velges ved å taste enten "7" eller "9". (les mer i brukermanualen under "Velg riktig retning")

 • Slagretningen må endres fra den retningen ID Lock er forhåndsinnstilt med.

  Gjør følgende :
  1. Sørg for å at låsereile/bolt står i låst posisjon
  2. «Hold inne» innvendig nøkkelknapp til panelet aktiveres
  3. Riktig retning velges ved å taste enten "7" eller "9". (les mer i brukermanualen under "Velg riktig retning")

 • For å "vekke" displayet/panelet opp fra passiv tilstand må minst to kontaktpunktflater berøre området over tallene samtidig. Dette gjøres best i praksis ved å la en større del av hånden berøre/holdes mot display/panelet samtidig. Altså litt mer enn bare tuppen på fingeren som brukes for å trykke ned en vanlig knapp.

 • Ja, kombinasjonen av bakgrunnsbelysning og overflaten på panelet gjør at det synes godt – selv i sterkt sollys.

 • Alle typer låser, både tradisjonelle og elektroniske vil kunne lede kulde. ID Lock leder ikke mer kulde inn enn tradisjonelle låser.

 • Ja. Bortemodus aktiveres enkelt fra touchpanelet, og sikrer at innvendig låseknapp ikke kan benyttes. Dette vil forhindre at uvedkommende skal fristes til å knuse glass som bare er en håndsstrekning unna selve inngangsdøren for å låse seg selv inn. Eller kan brukes i tilfeller hvor du ikke vil at små barn skal kunne låse opp døren selv å springe ut.

 • Gå gjennom følgende sjekkliste før du konkluderer med at den faktisk har gått i uopprettelig vranglås:
  • Batteriene på innsiden kan av ulike årsaker som f.eks lekkasje ikke levere strøm til låsen. Koble til et vanlig 9V batteri mot polene under håndtaket - samtidig som du forsøker å foreta en vanlig opplåsing.
  • Hvis du hører låskassen jobber med opplåsingen - men ikke klarer å trekke inn reilen tilbake fra sluttstykke - legg litt vekt mot selve dørbladet for å hjelpe låskassen med å trekke reilen tilbake.
  • Hvis kode og/eller RFID-kort blir avvist - forsøk å kontakte den ansvarlige som har masterkoden. Det er mulig at vedkommende har omprogrammert låsen.
  Skulle den mot formodning være i uopprettelig vranglås og ingenting ser ut til å fungere, så kan den innvendige knappevrideren benyttes i tilfeller hvor dette lar seg gjøre. Er man låst ute og ingenting hjelper må man kontakte låsesmed.

 • ID Lock er utstyrt med to batteripoler under håndtaket på utsiden - skulle låsen gå tom for strøm kan man holde et vanlig 9V batteri her mot disse to polene, samtidig som man foretar en opplåsing på vanlig måte. Låsen vil først og fremst varsle deg om å skifte batterier en tid i forveien ved for lavt strømnivå.

 • Ja, forutsatt at dørens produsent har fulgt vanlig skandinavisk standard som har vært gjeldende siden år 1979.

 • Det kan være enkelte avvik på noen 2FL-dører, så vi anbefaler at du sjekker dette før innkjøp, eller sender e-post med bilde og evt info om døren til service@idlock.no

 • Forsikre deg at låskasseadapteret sitter på plass i låskassen. Demonter den innvendige enheten fra døren - sjekk fjæren og strekk denne litt mer for å sikre at adapter ikke faller ut fra låskasse igjen.

 • En av de fire ledningene på den hvite koblingen kan ha løsnet under montering. Demonter den innvendige enheten fra døren, og sjekk at den hvite koblingen er intakt.
  Se også til at låskassereilen er trukket inn i låskassen - hvis ikke bruk innvendig knappevrider for å manuelt trekke reilen tilbake i låskassen.

 • ID Lock 101 kan styres med en Z-Wave-modul. Det forutsettes at du har en kompatibel Z-Wave hub for å styre låsen din. Ta kontakt med våre samarbeidspartnere Futurehome eller INTIN for mer informasjon om hvordan du kan styre ID Lock 101 med app eller les mer på vår side om Z-Wave.

 • Ja, Z-Wave-modulen til ID Lock 101 virker ikke optimalt med ID Lock 150. Dersom du har en Aeotec Z-Wave UZB stick kan du oppdatere modulen, du finner informasjon om det her på kundesenteret.

 • ID Lock 101 støtter RFID-brikker av typen Mifare Classic.

 • Vedlikehold

  ID Lock kommer ferdig smurt fra fabrikken, og vil i de fleste tilfeller ikke ha behov for ytterligere smøring når den tas i bruk. Det kan allikevel være tilfeller hvor det er nødvendig å smøre enkelte bevegelige deler. Dette gjelder spesielt låskassen, og de synlige, bevegelige delene (sensorfalle, reile og falle). Bruk sykkelkjedeolje eller symaskinolje. Man kan også bruke litiumbasert smørefett, silikonspray eller tørrteflon, men disse har kortere varighet. Overflødig smørning tørkes vekk med en ren fille. De bevegelige delene bør smøres årlig eller oftere ved behov. Bruk aldri kjemiske smøremidler (som for eksempel WD40).

 • Håndtakene er festet fra innsiden med en skrue. Etter en tids bruk kan skruene løsne, dette regnes som normal slitasje. Etterstramming gjøres i henhold til bruksanvisningens punkter om justering av håndtak. Påfør et gjengelåsemiddel med middels sterk bindekraft på skruene som fester håndtakene. Vi anbefaler Locktite 243.

 • Når du skal skifte batterier skal du bruker alkaliske LR6/AA-batterier merket 1,5V. Ikke bruk oppladbare batterier, ikke bruk forskjellige typer batterier, og bytt alle batteriene samtidig.