Spørsmål og svar om ID Lock 150 Updater

 • Generelt om appen

  ID Lock 150 Updater er en app til telefonen som lar deg oppdatere programvaren i din ID Lock 150. Det er med andre ord ikke en app for å styre eller konfigurere låsen.

 • ID Lock 150 har fra fabrikken installert programvare som styrer låsen, såkalt «firmware». Appen lar deg oppdatere denne firmwaren til nyeste versjon. Litt på samme måte som regelmessige oppdateringer på en PC eller smarttelefon. Som regel rettes det feil, mens det andre ganger vil kunne være endringer i funksjonalitet.

 • Følg stegene frem til du kan trykke «Update», her står det beskrevet hvilken firmware låsen din har og hvilken som er tilgjengelig for installasjon.

 • I alle typer programvare kan det under gitte forutsetninger dukke opp småfeil, såkalte «bugs». Ved å bruke appen og oppdatere låsen din sikrer du deg mot at slike bugs påvirker din lås.

 • Nei, ID Lock 150 Updater er kun kompatibel med ID Lock 150. ID Lock 101 har ikke mulighet for å koble seg til smarttelefoner for å motta oppdatering.

 • Nei, det gjør du ikke. Alle innstillinger, PIN-koder og RFID-brikker vil fortsatt fungere som før, selv etter gjennomført oppdatering. Vi tar allikevel et visst forbehold om at det i fremtiden kan komme firmware-oppdateringer som vil påvirke innstillingene som gjøres i låsen. Skulle dette bli tilfelle vil du selvfølgelig bli godt informert om dette før en eventuell oppdatering gjennomføres.

 • Nei, dessverre. Z-Wave-modulen har egen, innebygget støtte for oppdatering av firmware, men det kan kun gjøres gjennom kompatible smarthus-sentraler. Per dags dato er det ingen sentraler som har støtte for dette mot ID Lock sin Z-Wave-modul.

 • Det eneste som kreves for å kunne gjennomføre oppdatering av låsen er en nyere smarttelefon (iOS eller Android) og muligheten til å installere oppdaterings-appen. Ut over dette kreves det ikke noe ekstrautstyr.

 • Ja, vi har valgt å lage den første versjonen av appen på engelsk.

 • Nedlasting

  Du kan enten gå til din telefons «App Store» og laste ned appen derfra, eller klikke deg videre med linkene nedenfor: • Nei, både appen og programvareoppdateringene (firmware) er gratis.

 • Bruk av appen

  Når du har lastet ned appen og åpner den for første gang, vil du få trinnvise instruksjoner om hvordan du skal gå frem for å gjennomføre oppdateringen. I korte trekk handler det om å forberede låsen for oppdatering, og følge trinnene i appen.

 • Fra du åpner appen på telefonen til låsen er ferdig oppdatert tar det ca. 3-4 minutter.

 • Først henter appen ned en oppdatert firmware-fil fra våre sikrede servere. Appen benytter seg deretter av Bluetooth-teknologien i telefonen din for å åpne en tilkobling til dørlåsen. Via denne tilkoblingen overføres det så ny firmware. Når låsen bekrefter at firmware er mottatt og godkjent, setter den automatisk i gang med å oppdatere seg selv. Når den er ferdig sier den i fra med et lydsignal, og Bluetooth-tilkoblingen på dørlåsen stenges ned.

 • Nei. For å aktivere Bluetooth-tilkoblingen i låsen kreves det at du taster inn Master PIN. Denne er det bare du som har. For å kunne gjennomføre oppdateringen må du i tillegg være i umiddelbar nærhet av låsen. Låsen er med andre ord ikke koblet til internett, og er kun koblet til telefonen din underveis i oppdateringsprosessen.

 • Vi anbefaler at du ikke benytter låsen under oppdatering av firmware. Dette for å sikre at det ikke er noe som forstyrrer overføringen av den nye firmwaren.

 • Det viktiste er at du står i nærheten av låsen med telefonen din når du gjennomfører oppdateringen. For stor avstand kan svekke signalet på overføringen fra telefonen til dørlåsen, og oppdateringen vil kunne feile. Hvis overføringen skulle feile må du starte prosessen på nytt. Du må også ha tilgang til internett via telefonen når du skal bruke appen.

 • Ja, det kan du. Vi anbefaler allikevel at du beholder appen på telefonen din. Da vil du etter hvert få varsler om når ny firmware er tilgjengelig, og vil enkelt kunne gjennomføre oppdateringer når det behøves. Selve appen tar ikke opp mer plass enn 10-15 bilder, så i de aller fleste tilfeller vil det ikke være noe problem å «ha den liggende».

 • Ja, det kommer vi til. Hvor ofte og hva slags type oppdateringer som vil komme, både i selve appen og i firmwaren den laster opp til låsen vil kunne variere.

 • Feilmeldinger

  For at oppdatering skal kunne gjennomføres må ID Lock 150 vite at det er nok batteri på låsen. Batteristatus oppdateres når en låser opp, forsøk derfor å låse og låse opp. Oppdatering vil nå kunne startes.

 • Ja, dette er dessverre en kjent utfordring på mange låser. Løsningen er rett å slett å forsøke igjen, og med mindre noe ukjent oppstår skal det fungere.

 • Det er i hovedsak tre typer feil som kan oppstå under oppdatering:
  1. For lite batteri
  2. For stor avstand
  3. Bluetooth er deaktivert
  Appen skiller ikke på hvilken feil som har oppstått, og som regel vil du merke at en oppdatering ikke har blitt fullført ved at status-linjen stopper opp. Da er det bare å gjennomføre en tvungen avslutning av appen og deaktivere funksjonen for oppdatering på selve låsen før du forsøker på nytt. Som alltid kan du også kontakte oss på service@idlock.no for hjelp.

 • Dette løses ved at man tar ut øverste og nederste batteri fra låsen en liten stund. Deretter lukker man appen (dobbeltklikker og sveiper). Start deretter prosessen på nytt ved å følge stegene i appen.