ID Lock Matrise

 

Her har vi samlet en oversikt over utvalgte hubber med integrasjon  for ID Lock 202 Multi og ID Lock 150. 

Matrisen er bygget opp gjennom å teste hub opp mot en ID Lock. Resultatet er basert på funksjonene ID Lock fikk på testpunktet med daværende programvarer. 

Matrisen er bygget opp med 3 nivåer.

Basiclås / lås opp

Extralås/lås opp, batteristatus, pin

Advanced – lås/lås opp, batteristatus, pin, configuration

 

ID Lock 202 Multi *

Z-Wave Dato Zigbee Dato
Alarm.com/Rackit Basic Feb 23 Zigbee ikke tilgjengelig Mar 23
Kardia Testing pågår Feb 23 Testing pågår Feb 23
Fibaro Testing pågår Feb 23 Zigbee ikke tilgjengelig Mar 23
Futurehome Extra Mar 23 Testing pågår Mar 23
Eva Z-Wave ikke tilgjengelig Mar 23 Testing pågår Feb 23
Homey Basic ** Feb 23 Ingen integrasjon Feb 23
*ID Lock 202 Multi siste programvare november 22
** Kun community-driver tilgjengelig

ID Lock 150 *

Z-Wave Dato Zigbee Dato
Alarm.com/Rackit  Extra Feb 23 Zigbee ikke tilgjengelig Feb 23
Kardia Testing pågår Feb 23 Testing pågår Feb 23
Fibaro Basic Nov 22 Zigbee ikke tilgjengelig Feb 23
Futurehome Advanced Nov 22  Extra Mai 21
Eva Z-Wave ikke tilgjengelig Mar 23 Advanced Mai 21
Homey Extra ** Nov 22 Ingen integrasjon Feb 23
*ID Lock 150 siste programvare  mai 2021
** Kun community-driver tilgjengelig

 

Det finnes andre hubber som har integrasjon mot ID Lock. Disse hubbene er ikke med i matrisen da ID Lock ikke har kapasitet og mulighet til å teste alle hubber på markedet.

*Både låsene og hubbene har nyeste mulig programvare på tidspunktet for testing. For versjonshistorikk for programvare se idlock.no