FG – Godkjenning

mars 20, 2020
FG – Godkjenning

ID Lock 150 er FG-godkjent. FG betyr forsikringsgodkjent og er en bransjestandard fastsatt av forsikringsbransjen. Godkjenningen av ID Lock 150 gir deg trygghet hva det gjelder innbruddssikkerhet og kvalitet. Det settes ingen hindringer i veien for å benytte fjernstyring som f.eks. Z-Wave sammen med ID Lock 150. Både med og uten fjernstyring er låsen FG – godkjent.

Så kan du gjerne spørre deg selv: Hva er annerledes på produktet nå med FG-godkjenning av ID Lock 150? Svaret er kort og enkelt: Ingenting, annet enn at låsen har fått et kvalitetsstempel. ID Lock 150 er den samme som før. Låsen må monteres i henhold til brukermanual for at godkjenningen skal være gyldig, manualen kan du finne på idlock.no.

Informasjon om FG finner du her, på FG Skadeteknikk sine hjemmesider: www.fgsikring.no

Godkjenningen til ID Lock 150 finner du i produktsøket: www.fgsikring.no/fg-produktsok/


‹ Tillbaka