SmartAlarm

Hva er forskjellen på SmartHjem og SmartAlarm lurer du muligens på?

Begge deler kan bli styrt via fjernstyring eller med brukerkoder og RFID brikker.

ID Lock kan i begge tilfeller fjernstyres via systemet eller lokalt med brukerkoder eller RFID brikker. Både SmartHjem og SmartAlarmen kan også styre lys, varme og andre smarte aparater i hjemmet.

Forskjellen er et SmartAlarm system, i tillegg til å tilby et SmartHjem, er koblet opp mot en alarmsentral eller alarmløsning. Ønsker du mer informasjon angående SmartAlarm og hva hver forhandler kan tilby så kan du finne mer informasjon i vår matrise.

Oppkobling mot alarm og ekstrasikkerhet har du mulighet til å styre hjemmet inkludert din ID Lock 150 via fjernstyring.  En oversikt over funksjoner som er inkludert hos de forskjellige SmartAlarm forhandleren kan du finne dette i vår matrise.

Du kan ellers finne din nærmeste ID Lock 150 forhandler

Works with