Slik ser du om ID Lock 150 passer til din dør

ID Lock 150 er designet for å monteres på dører med utfresing etter Svensk Industristandard 817383. Dette er den mest brukte standarden på dører solgt i Skandinavia siden 1978. Som hovedregel kan man si at hvis du har en ytterdør produsert før 1980, så må du gjøre en grundig kontroll for å se om ID Lock er kompatibel med din dør. Hvis døren din er av nyere dato er sannsynligheten stor for at den kompatibel med ID Lock 150.

Se etter disse kjennetegnene

Dørbladet

Dørbladet er begrepet som brukes om selve døren, den delen av dørkonstruksjonen som er festet til den ene karmsiden med hengsler. I dagligtale er det dørbladet vi oftest sikter til når vi bruker uttrykket «døren».

  • Dørbladet skal ha to sirkelformede hull, det ene plassert over det andre
  • Hullene skal være ca. 40 mm i diameter
  • Senter på hullene skal være ca. 50 mm inn fra nærmeste ytterkant på dørbladet
  • Dørbladets tykkelse skal være mellom 40 og 84 mm. Hvis dørbladet er smalere enn dette, vil ikke låsen passe. Hvis døren er tykkere enn 84 mm vil ikke låsen kunne monteres på en forsvarlig måte

Dørkarmen

Dørkarmen er konstruksjonen som festes i veggen, og som dørbladet igjen er festet til. På den ene langsiden er dørbladet festet til karmen med hengsler, mens det er låsemekanikken som holder dørbladet lukket inntil karmen på motstående side.

  • Dørkarmen skal ha en utfresing med plass til sluttstykke
  • Utfresingen til sluttstykkets frontplate skal være ca. 200 mm høy og ca. 40 mm bred

Obs! Noen dører har en større utfresing enn 40 mm. Hvis din dør har en slik utfresing, må du benytte deg av et annet sluttstykke enn det som følger med i standardpakken fra ID Lock. Ta kontakt med vår kundeservice hvis du er usikker på dette.

Avstand mellom sluttstykke og låskasse

For at ID Lock skal fungere må avstanden mellom låskassen i døren og sluttstykket i karmen ikke være mindre enn 2 mm, og ikke større enn 5 mm. De aller fleste korrekt monterte ytterdører er allerede innenfor dette intervallet. Etterjustering og normal slitasje på døren kan ha medført at avstanden mellom dørbladet og karmen har forandret seg fra monteringstidspunktet. Før du begynner en evt. montering av ID Lock 150, gå gjennom følgende sjekkliste:

  • Er dørbladet i lodd og vater?
  • Er avstanden mellom dørbladet og karmen lik rundt hele dørbladet?
  • Er avstanden mellom sluttstykke og låskasse innenfor 2-5 mm?

Hvis din dør ikke tilfredsstiller sjekklisten, kan det allikevel være mulig å justere den. Ulike ytterdører leveres med ulike muligheter for justering etter at den er montert. Konsulter med brukerveiledning/eierhåndbok som fulgte med døren, eller ta kontakt med dørprodusenten for veiledning.