Slik stiller du inn riktig hengsleretning

For at ID Lock 150 skal fungere, må den vite hvilken side dørbladet er festet til dørkarmen. Dette stilles inn på en enkel måte umiddelbart etter at låsen er montert på døren. Fra fabrikken er ID Lock 150 programmert for høyrehengslede dører.

Hvordan kan jeg sjekke om låsen er stilt inn riktig for min dør?

  1. Monter låsen iht. bruksanvisning
  2. Sett inn batterier
  3. Når døren står i åpen posisjon, trykk inn sensorfalle
  4. Dersom låsereile beveger seg til låst posisjon er riktig hengsleretning satt

Hvordan kan jeg se hvilken hengsleretning døren min har?

Stå på utsiden av boligen mens du ser på døren. Hvis hengslene er montert på høyre side, har du en høyrehengslet dør. Hvis hengslene er montert på venstre side, har du en venstrehengslet dør. Se også illustrasjon nederst på siden.

Hvordan endrer jeg innstillingene for hengsleretning?

  1. Trykk [nøkkelknapp] i 3 sek. til touchpanelet aktiveres
  2. Tast [masterkode] etterfulgt av [*]
  3. Tast [2] etterfulgt av [*]
  4. Tast [7]