ID Lock og Alarm

ID Lock får ofte spørsmål om hvilke alarmtjenester produktet vårt er integrert med. Frem til nå har det vært vanskelig å være kategoriske på dette i oppkoblingsøyemed, men dette er i ferd med å endre seg.

ID Lock – Kompromissløs elektronisk dørlås

ID Lock 150 er først og fremst et kompromissløst produkt hva angår design, kvalitet, funksjonalitet og prestasjonsevne. Låsen fungerer utmerket for deg som ønsker en «nøkkelfri» hverdag og unngå bekymringer for tapte nøkler og kostnader med å bytte disse, eller i verste fall sylinderen. Samtidig, er produktet utviklet for en verden hvor oppkobling mot eksterne systemer vil øke brukeropplevelsen, og funksjonsspekteret ytterligere.

«Freedom to Choose – Valgfrihet»

«Freedom to choose – valgfrihet» er noe vi i ID Lock verdsetter høyt. For oss innebærer dette at vi skal tilby modulære løsninger som muliggjør oppkobling mot det systemet du som kunde selv ønsker. Dette være seg løsninger innenfor Smartalarm eller Smarthus; begge uttrykk som i økende grad blir mer og mer relevante dag for dag. Kort fortalt, hva ønsker du deg som kunde? En nøkkelfri hverdag, uten oppkobling? En hverdag hvor låsen inngår som en sentral del av alarmen og hvor eksempelvis lås opp/ lås igjen kan gjøres fra kontoret? Eller ønsker du at låsen blir inngangsporten til både smartalarm og smarthuset ditt? Alt dette er allerede i dag mulig å løse igjennom ID Lock’s z-wave modul.

Oppkobling mot Smartalarm

Alarmmarkedet er i endring.  I et marked preget av få store aktører kommer det nå nye tilbydere på banen. Dette er spennende for deg som konsument og for oss som leverandør av et sikkerhetsprodukt. Igjen virker mye å kretse rundt tankesettet «freedom to choose – valgfrihet». Det er ikke sikkert at løsningen som du som konsumer behøver er en konstant, månedlig abonnementstjeneste som allerede har definert hva du skal betale for. Eksempelvis, er det ikke sikkert at du har behov for en vektertjeneste 365 dager i året og dermed skulle ønske du kunne valgt en løsning med lavere faste, utlegg. Samtidig, kan det være at du har en høy betalingsvillighet for tilknytning til vektertjeneste i kortere tidsintervaller og at du da kan kjøpe deg dette for det spesifikke tidsintervallet.

Dette er den første av flere artikler hvor ID Lock i lys av sin rolle som utfordrer til markedslederen i sitt segment ønsker å rette lyset mot de løsningene som du og jeg snakker om fremover. Kall det gjerne et frempek. Samtidig, vil vi også sammen med samarbeidsaktører konkretisere løsningene som allerede eksisterer i markedet. Dette er løsninger både du som kommende eier av ID Lock 150 og eksisterende eiere har mulighet til å utforske.