Spørsmål og svar om ID Lock


Jeg fryser og det er kaldt ute - hvor raskt kan jeg forvente å få låst opp døren ?
Det vil ikke gå mer enn i alt ca 2-3 sekunder fra du f.eks lett berører displaypanelet og viser RFID-brikken over leseren, til døren er ferdig opplåst.

Jeg har mistet X antall RFID nøkkelbrikker - hvordan forsikre meg nå om at ingen uvedkommende kan låse opp døren ?
Samle sammen alle RFID-brikkene du vil skal kunne fungere som en nøkkel til døren din - registrer disse inn som nøkler (se brukermanualen). Alle tidligere registrerte nøkler vil automatisk bli slettet og ikke lengre fungere.

Er det kun ID Lock sine RFID-brikker som vil kunne kodes inn som nøkkel ?
Nei - Vårt systemet er ikke lukket iforhold til dette, også andre typer RFID-brikker i ulike størrelser og former vil kunne brukes.
Som f.eks alt fra busskortet til brikken som åpner de kommunale bossdunkene.

Kan man kjøpe flere av ID Lock sine RFID-brikker?
Ja. De vil b.la bli lagt ut for salg via vår nettbutikk om ikke lenge. Inntil da medfølger 10-stk RFID-brikker med låsen, disse kan f.eks enkelt hektes på samme knippet bilnøklene befinner seg på. Andre typer RFID-brikker kan også tas i bruk som nøkkel med ID Lock - alt fra busskort til brikker du bruker til å åpne for eksempel kommunale søppeldunker.

Etter å ha montert ID Lock lukker jeg døren helt vanlig og idet jeg åpner den går alarmen - hva skjer ?
Slageretningen på låsen må endres - skru av alarmen ved å taste inn masterkoden.
Gjør følgende :
1. Sørg så or å at låsereile\bolt er i låst posisjon
2. «Hold inne» innvendig opplåsningsknapp i ca 5 sekunder.
2. Utvendig displaypanel skal nå ha blitt aktivert.
3. Riktig retning velges ved å taste enten "7" eller "9". (les mer i bruksanvisningen under "Velg riktig retning"

Etter å ha montert ID Lock ser jeg at døra låser seg opp når den egentlig bør låse igjen - hva skjer ?
Slagretningen må endres fra den retningen ID Lock er forhåndsinnstilt med.
Gjør følgende :
1. Sørg for å at låsereile\bolt står i låst posisjon
2. «Hold inne» innvendig opplåsningsknapp i ca 5 sekunder.
2. Utvendig displaypanel skal nå ha blitt aktivert.
3. Riktig retning velges ved å taste enten "7" eller "9". (les mer i bruksanvisningen under "Velg riktig retning"

Display\touchpanelet vil ikke la seg aktivere hva kan være galt ?
For å "vekke" display\panelet opp fra passiv tilstand må 2 kontaktpunkt flater berøre området over tallene samtidig.
Dette gjøres best i praksis ved å la en større del av fingeren berøre\holdes mot display\panelet samtidig. Altså litt mer enn bare tuppen på fingeren som brukes for å trykke ned en vanlig knapp.

Alternativt kan du la flere fingre berøre panelet inntil du lærer deg teknikken ordentlig.

Synes panelet i sterkt sollys?
Ja, kombinasjonen av bakgrunnsbelysning og overflaten på panelet gjør at det synes godt – selv i sterkt sollys.

Er det kuldebro som forhindrer kulde slår inn?
Alle typer låser, både tradisjonelle og elektroniske vil kunne lede kulde. ID Lock leder ikke mer kulde inn enn tradisjonelle låser.

Er det hjemme/bortesikring på låsen?
Ja. Bortemodus aktiveres enkelt fra touchpanelet, og sikrer at innvendig låseknapp ikke kan benyttes. Dette vil forhindre at uvedkommende skal fristes til å knuse glass som bare er en håndsstrekning unna selve inngangsdøren for å låse seg selv inn. Eller kan brukes i tilfeller hvor du ikke vil at små barn skal kunne låse opp døren selv å springe ut.

Les mer om bortesikker modusen i ID Lock brukermanualen.

Hva skjer om den går i vranglås?
Gå gjennom følgende sjekkliste før du konkluderer med at den faktisk har gått i uopprettelig vranglås:
# - Batteriene på innsiden kan av ulike årsaker som f.eks lekkasje ikke levere strøm til låsen. Koble til et vanlig 9V batteri mot polene under håndtaket - samtidig som du forsøker å foreta en vanlig opplåsing.
# - Hvis du hører låskassen jobber med opplåsingen - men ikke klarer å trekke inn reilen tilbake fra sluttstykke - legg litt vekt mot selve dørbladet for å hjelpe låskassen med å trekke reilen tilbake.
# - Hvis kode og\eller RFID-kort blir avvist - forsøk å kontakte den ansvarlige som har Masterkoden. Det er mulig at vedkommende har omprogrammert låsen.

Skulle den mot formodning være i uopprettelig vranglås og ingenting ser ut til å fungere så kan den innvendige knappevrideren benyttes i tilfeller hvor dette lar seg gjøre. Er man låst ute og ingenting hjelper må man kontakte låsesmed.

Hva skjer om batteriene er tomme for strøm?
ID Lock er utstyrt med to batteripoler under håndtaket på utsiden - skulle låsen gå tom for strøm kan man holde et vanlig 9V batteri her mot disse to polene, samtidig som man foretar en opplåsing på vanlig måte. Låsen vil først og fremst varsle deg om å skifte batterier en tid i forveien ved for lavt strømnivå.

Hvorfor er det ikke støtte for flere PIN-koder?
ID Lock har i dag støtte for lagring av to forskjellige PIN-koder i tillegg til 50 RFID-brikker. Ideelt sett skulle vi gjerne hatt støtte for langt flere PIN-koder og nøkkelbrikker, men vi har i utviklingen prioritert å bruke internminne til nøkkelbrikker framfor koder. Vi innser samtidig at dette ikke passer alle potensielle bruksområder, men det er slik vi har valgt å designe låsen.

Passer denne på alle typer dører?
Ja, forutsatt at dørens produsent har fulgt vanlig skandinavisk standard som har vært gjeldende siden år 1979 - er du usikker send gjerne e-post med bilde og evt info om døren til kundeservice@idlock.no

Passer denne på type 2FL-dører?
Det kan være enkelte avvik på noen 2FL-dører, så vi anbefaler at du sjekker dette før innkjøp, eller sender e-post med bilde og evt info om døren til kundeservice@idlock.no

Låsreilen\bolten fungerer ikke, hva kan ha skjedd?
Låskasseadapteret kan ha falt ut av låskassen. Demonter den innvendige enheten fra døren - sjekk fjæren og strekk denne litt mer for å sikre at adapter ikke faller ut fra låskasse igjen.

Jeg får ikke satt opp riktig slagretning etter at jeg har satt i batteriene. Hva kan ha skjedd?
En av de fire ledningene på den hvite koblingen kan ha løsnet under montering. Demontér den innvendige enheten fra døren, og sjekk at den hvite koblingen er intakt.

Se også til at låskassereilen er trukket inn i låskassen - hvis ikke bruk innvendig knappevrider for å manuelt trekke reilen tilbake i låskassen.

Hva følger med i ID Lock-101 salgspakken?
I salgspakken ID Lock-101 får du forutenom selve låsen med et komplett monteringssett for dører fra 40-84mm dørblad tykkelse som inkluderer:
# - 2-stk justerbare sluttstykker på henholdsvis 40mm og 44mm frontplate bredder.
# - 10-stk RFID-brikker.
# - Fjernkontroll inkl veggheng\feste til denne.
# - Mottaker chipset modul som settes inn i selve låsen.
# - Innvendig knappevrider beskytter.
# - Forhåndsinstallert Z-wave firmware for fremtidige hjem-automasjons muligheter.

Kan låsen styres med app?
ID Lock lanserte i juni 2016 en Z-Wave-modul, som lar deg koble låsen til smarthusløsninger. Disse løsningene kan igjen styres med en mobilapp. Ta kontakt med våre samarbeidspartnere Futurehome eller INTIN for mer informasjon om hvordan du kan styre ID Lock med mobiltelefonen.

Nettbutikk levert av Trollweb
Webdesign av MGNS